Skip to main content

PRIVACYBELEID

Via thebarn.eu worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. The Barn acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

-wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
-wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
-wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
-wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
-wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

 

Contactgegevens

The Barn
Dorpstraat 38 in Ham
013 44 15 55
info@thebarn.eu

The Barn is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 23/03/2021.

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruiken van onze website verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

NAW gegevens 
Naam en E-mailadres

IP-adres
Als u een bericht stuurt, hebben wij deze gegevens nodig om uw aanvraag uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.

Reclame
Wij kunnen u, naast de informatie op onze website, ook op de hoogte brengen van onze nieuwe diensten:

-per e-mail
-via social media

Schriftelijk contact
Wij bieden via onze website de mogelijkheid om vragen te stellen middels e-mail op het e-mailadres info@thebarn.eu

Publicatie
Wij publiceren uw klantgegevens niet.

Verstrekking aan derden
Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden